top of page

Privacyverklaring

Identiteit van de aanbieder

De Mannencoach

Simmerdyk 2

8601 ZP Sneek

06-28952541

www.demannencoach.nl

mail@demannencoach.nl

Kamer van Koophandel -nummer: 01111497

BTW identificatienummer: NL001463374B76

 

 

 

Inleiding

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om je duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen De Mannencoach in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).​

 

In deze privacyverklaring geven wij u duidelijkheid wat wij doen met betrekking tot:

 • uw gegevens

 • cookies

 • opt-in 

 • uw rechten en vragen

 

Deze verklaring is van toepassing op alle door De Mannencoach geleverde diensten.  De Mannencoach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Uw gegevens

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Mannencoach verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt tijdens een gesprek, via onze websites, email, telefonisch of op andere wijze. Gegevens die De Mannencoach van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door De Mannencoach in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 

 • benodigde communicatie gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en telefoonnummers

 • coach-gerelateerde informatie mbt welzijn

 • informatie die betrekking heeft op de aard of verloop van de dienstverlening zoals verwachtingen, leerdoelen en gespreksverslagen

 

 

Verwerkt De Mannencoach ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. De Mannencoach verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

 

Waarom we gegevens nodig hebben.

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met De Mannencoach, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact

 • Om je goed te kunnen coachen en begeleiden tijdens het coachtraject

 • Voor het verrichten van administratieve handelingen en facturering

 • Om het cliëntenbestand te beheren

 • Om je te informeren over het aanbod in onze dienstverlening en wijzigingen

 • Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit De Mannencoach. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Mannencoach gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt De Mannencoach zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren.

De Mannencoach zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het kunnen aantonen van verrichte coachtrajecten zolang wetgeving dat voorschrijft.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

De Mannencoach verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar mail@demannencoach.nl.

 

Beveiliging.

De Mannencoach hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. De Mannencoach heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval De Mannencoach gebruik maakt van de diensten van derden, zal De Mannencoach in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

 

Cookies

 

Het opslaan van cookies

Wij streven ernaar om je duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo je bezoek aan onze website aangenamer te maken en beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren.

 

 

Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Cookies helpen ons om je bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die je hebt bezocht en je voorkeuren onthouden zodat je die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

 

Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies te activeren en/of te aanvaarden op je computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in staat om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien je niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

 

Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan je de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op aboutcookies.org of in het "Help"-menu van uw internetbrowser.

 

Indien je cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Welke cookies gebruiken wij?

Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

 1. Essentiële Cookies: deze cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

 2. Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses.

 3. Functionele cookies: deze cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers te onthouden om zo de ervaring te verbeteren en personaliseren.

 4. Analytische cookies: deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

 

 

Opt-in

 

 

Opslaan gegevens in mailinglist

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring stemt u er mee in dat we uw naam en emailadres opslaan (opt-in) en dat we u periodiek (commerciële) mailings zoals nieuwsbrieven mogen sturen. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven van deze mailinglist waarna wij uw gegevens uit onze systemen zullen verwijderen.

 

 

 

Uw rechten en vragen

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal De Mannencoach u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via mail@demannencoach.nl.

 

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via mail@mannencoach.nl.

 

 

 

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 8 juli 2021

bottom of page