100% versnelling gehaald

Het begon op enig moment toen we door een relatie gebeld werden, nadat hij getipt was door een klant van ons. Hij kwam met de mededeling dat hij met een probleem zat en vroeg ons of wij konden helpen.

Hij moest een probleem oplossen en een product opleveren. In essentie kwam het er op neer dat er een visie ontwikkeld moest worden en dat daar een programma van acties uit voort moest vloeien. Hij had inmiddels 1 sessie met alle stakeholders gehad om input te vragen. Na deze eerste sessie kwam hij al tot de conclusie dat er iets moest veranderen wilde er überhaupt enig resultaat komen. Wij hebben samen over de scrummethode gesproken en uitgelegd waar en hoe deze methode kan helpen om tot resultaat te komen. We verwachtte hier vier avondsessies voor nodig te hebben.

We gebruikten niet alle onderdelen van scrum maar hanteerden wel heel veel basisprincipes van scrum. We maakten geen plan van aanpak maar bepaalden voorafgaand aan iedere sessie waar de meest toegevoegde waarde lag en zetten deze bovenaan onze “backlog”. Tijdens de sessie’s waren de teams zelfsturend. Wij gaven aan “wat” ze moesten doen maar waren de teams vrij om te bepalen “hoe” ze dit deden. We sloten iedere avond af met een demo en een retro. Tijdens de demo toonden de teams hun resultaat van de avond aan de overige groepen en keken we in de retro naar hoe de avond was verlopen en wat we de volgende keer beter moesten doen.

Na de tweede sessie werden we gebeld door de betreffende klant met de mededeling dat er al zoveel voortgang was geboekt dat het project kon worden afgerond. Uit de twee sessie was dusdanig veel informatie naar boven gekomen dat het programma van acties kon worden afgerond. Voor ons natuurlijk jammer, want het was een leuke opdracht maar aan de andere kant is er geen beter compliment dan dat wij onszelf overbodig hebben gemaakt doordat het project eerder is afgerond dan gedacht. Twee sessie i.p.v. de vooraf bedachte vier sessies waren er nodig. Een versnelling van 100%!

Wij zijn blij en trots op dit resultaat en natuurlijk blij dat we de klant zo hebben kunnen helpen.

Mocht u vragen hebben hoe ook uw project weer in een stroomversnelling te krijgen, neem dan contact met ons op.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on Google+

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *