Scrum bij complexe projecten

Projecten lopen vaak minder succesvol dan vooraf gedacht. Uitloop in tijd en geld is vaak aan de orde van de dag. Ook voldoen de opgeleverde eindproducten regelmatig niet aan de verwachtingen van de eindklant. We zien dit veel gebeuren bij complexe producten in complexe omgevingen.

Wat zijn de voornaamste problemen in projectorganisaties?

 • Het maken van keuzes (met name de gevolgen van de keuzes) zijn lastig en worden vaak vooruitgeschoven.
 • Het stellen van de juiste prioriteiten (zijn we met de juiste dingen bezig?).
 • Beperkte samenwerking tussen partijen en de onderlinge communicatie.
 • Lange doorlooptijden.

Wat veroorzaakt deze problemen?

 • Complexe producten ontwikkelen zich in de tijd. Dit doet zich veelal voor bij creatieve producten en processen. Er worden (deel)producten aan de opdrachtgever opgeleverd en als vervolg daarop ontstaan nieuwe ideeën, inzichten en wensen.
 • Als je aan het begin van het project het eindproduct al in details moet beschrijven, zijn de gevolgen van gemaakte keuze groter. Dat beïnvloed de bereidheid tot het maken van dergelijke keuzes negatief.
 • Omdat het eindproduct aan het begin van het project nog niet duidelijk te omschrijven is, is het opstellen van een planning (uitgedrukt in tijd) ook onmogelijk.
 • Bij veel projecten is de opdrachtgever niet continue aanwezig. Hierdoor worden er regelmatig aannames gedaan m.b.t. vragen, issues en de richting van het project.
 • Traditionele projecten doorlopen de diverse fases sequentieel; en volgende fase/discipline/afdeling begint pas als een eerdere fase volledig is afgerond. Dit benadeeld behalve de doorlooptijd ook de onderlinge samenwerking.

Juist bij complexe projecten met complexe producten heb je behoefte aan houvast zonder verstikkende procedures. Het werken met scrum biedt in deze omgevingen diverse voordelen:

 • Je hoeft bij scrum bij aanvang van het project nog niet gedetailleerd te weten hoe het eindproduct er uit moet komen te zien. Je hebt gedurende het project de mogelijkheid om nieuwe wensen toe te voegen en te prioriteren.
 • Scrum zorgt ervoor dat verschillende bloedgroepen met elkaar gaan samenwerken doordat je in teams werkt met daarin alle disciplines (alpha’s en beta’s, verkoop en administratie, medewerkers fusiepartner 1 en fusiepartner 2, etc).
 • Scrum dwingt je tot het maken van keuzes in de prioriteit maar met behoud van flexibiliteit.
 • Door het relatief inschatten van de deelproducten, is het maken van planningen veel eenvoudiger en weet je sneller of je nog op schema ligt.
 • De opdrachtgever is met de rol van product owner altijd in het project vertegenwoordigd.

Als het maken van een product uit voorspelbare stappen bestaat en weinig variaties kent, biedt het werken scrum geen toegevoegde waarde. In zo’n situaties bieden andere projectmethoden betere oplossingen. Maar juist waar flexibiliteit en creativiteit aan de orde van de dag zijn, biedt scrum goede oplossingen.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pageShare on Google+

Op dit bericht reageren